Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre maloobchod


Objednávka

Po odoslaní objednávky a jej potvrdení na e-mail kupujúceho je objednávka záväzná pre obe strany (kupujúceho i predávajúceho) a má hodnotu uzatvorenej kúpnej zmluvy.
Pri objednávke nad 70, - € bez DPH poštovné neúčtujeme.
Objednávky prijímame do 12.00 hod, termín dodania do 24 hodín.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Ak objednávka nebola vyexpedovaná, môže ju zákazník zrušiť telefonicky.
Ak bola platba za tovar vykonaná zálohovo a objednávka zrušená pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla. Pri platbe zálohovo, môže byť v prípade jednostranného zrušenia objednávky zákazníkom vrátená znížená záloha s odpočítaním bankového poplatku, ktorý bol účtovaný bankou príjemcu platby. V prípade zrušenia objednávky z dôvodu nedodržania avizovaného termínu expedície predávajúcim sa žiadne poplatky nestrhávajú.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, popr. je dlhodobo nedostupné. Predávajúci zruší objednávku aj v prípade ak dôjde k výrazným zmenám v cene tovaru. O zrušení objednávky bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom.

Platba za tovar a spôsob doručenia

Pri objednávke v hodnote nad 70,-€ bez DPH neúčtujeme poštovné a balné (ani poplatok za dobierku).
Dobierka poštou.
K celkovej cene bude pripočítané poštovné a balné vo výške 6,40 € (vrátane DPH) - iba u objednávok pod 70,- € bez DPH. Zásielky nad 70,- €bez DPH zasielame výhradne GEIS.
Dobierka GEIS.
K celkovej cene bude pripočítané poštovné a balné vo výške 5,- € (vrátane DPH) - netýka sa objednávky nad 70,- € bez DPH.

Kontrola dodaného tovaru

Obsah dodávky si kupujúci skontroluje už pri prevzatí balíka od dopravcu (pošty) za prítomnosti doručovateľa. Ak je uznaná závada (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku neprevezme a reklamuje zásielku priamo u dopravcu (pošty). Dopravca (pošta) následne spíše s adresátom protokol o nájdenej závade a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Skutočnosť o nájdenej závade pri doručení a spísaní protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu závady (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod) zistené až mimo prítomnosť doručovateľa, nie je možné brať zreteľ.

Podmienky reklamácie


Vrátenie tovaru

Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov.
Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený (za poškodenie sa považuje aj porušenie papierovej "pečate" brániacej otvoreniu obalu tovaru).
Tovar nesmie javiť známky opotrebenia a používania.

Prosím uvedomte si, že táto možnosť sa týka len vrátenia nepoškodeného a žiadnym spôsobom nepoužitého tovaru.

Záručné a reklamačné podmienky

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota. U oprávnených reklamácií sa predávajúci zaväzuje bezplatne závadu odstrániť (popr. vymeniť produkt za nový, prípadne po vzájomnej dohode s kupujúcim za podobný alebo vrátenie peňazí).
Záruka sa nevzťahuje najmä na škody spôsobené:
- neodborným používaním alebo skladovaním tovaru
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)
- inými vonkajšími vplyvmi (pôsobením slnka, tepla, mrazu, vlhka a pod.)

Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo predávajúceho (viď. kontakty).

V prípade reklamácie nás prosím kontaktujte vopred telefonicky alebo e-mailom a dohodneme sa na ďalšom postupe. Pri zaslaní alebo odovzdaní tovaru k reklamácii je nutné predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru) a udania dôvodu reklamácie. Reklamovaný tovar musí na svoje náklady kupujúci dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení kupujúci vyzvaný k odberu tovaru. V prípade záujmu môže byť po dohode tovar kupujúcemu zaslaný (poštou alebo zásielkovou službou).
Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená závada, alebo ak pôjde o závadu nespadajúce do záruky) môže predávajúci požadovať úhradu nákladov preukázateľne vynaložených s vybavovaním tejto reklamácie.

Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru GEIS Parcel SK s.r.o.,SNP 811/168, 013 21 Strečno, IČ DPH: SK20234110301, alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade firmy IČO a DIČ.

  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na arun@arun.sk, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

  8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

 


Informačná hláška
Spracovávam požiadavku,
čakajte prosím...
Vaša zľava
0.0 %
Do dopravy zadarmo:
72,00 €